Detta påverkar bara er som har abonnemang på tennisbanorna tom fredag den 28/4. Avdrag är gjort på vårens faktura. Banorna är igång igen from lördag den 29/4.